Podatke, ki jih posameznik vpiše v kontaktni obrazec za e-svetovanje, varujemo strogo zaupno v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 5.8.2004) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1A (Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27.7.h2007).

Podatki, ki jih posameznik vnese v obrazec, niso dostopni zunanjim uporabnikom in se v sistemu spletnega portala hranijo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 5.8.2007) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1A (Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27.7.2007).

Po določenem času bodo vsi podatki izbrisani iz podatkovne zbirke. Pri svetovanju se bodo statistični podatki, kot so spol, vrsta težave, uporabili za poročanje o koriščenosti svetovanj v okviru Employee assistance program, a na način, da ne bo razvidna identiteta posameznika.

Uporaba informacij izven spletnega portala

Na tej spletni strani ne prodajamo, menjamo ali na kakršenkoli drug način prenašamo informacij tretjim osebam. To pravilo se ne nanaša na tretje osebe, ki so tu kot pomoč za vas ali kot pomoč pri delovanju spletne strani in se strinjajo, da bodo vaše informacije zaščitili. Vaše informacije lahko delimo tudi v primeru, ko to zahteva Kodeks psihološke etike.

Dolžnost prijave na podlagi 2.11 člena Kodeksa psihološke etike (KPE):

Psiholog sme od obveznosti popolnega ščitenja podatkov psihološke obravnave odstopiti le v izjemnih primerih in to le, kadar v obravnavi pridobi podatek, da: je ogroženo življenje obravnavanca, je ogroženo življenje druge osebe, se izvaja nasilje in zloraba otrok, obstaja utemeljena verjetnost možnosti povzročitve večje družbene materialne škode in s tem povezane splošne nevarnosti.

Dolžnost prijave na podlagi 6. člena ZPND:

(1) Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

(2) Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih, vzgojno-izobraževalnih zavodov in socialnih zavodov, ter izvajalci vsebin za otroke v športnih in kulturnih združenjih, ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvesti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna skrbeti zase.

Dnevniške informacije

Pri dostopanju do spletnega portala naši strežniki samodejno posnamejo informacije, ki jih pošlje vaš brskalnik, kadarkoli obiščete spletno stran. Strežniški dnevniki lahko vključujejo informacije, kot so vaša spletna zahteva, vaša interakcija s storitvijo, vrsta brskalnika, datum in čas vaše zahteve. IP-naslovi se ne shranjujejo v sistem.

 

Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana, d.o.o.